Indre Arna

I Indre Arnavegen planlegger vi for tiden et byggeprosjekt med en kombinasjon av boliger og forretningslokaler. Skissen er fra en tidlig fase, prosjektet vil bli endret i forhold til dette.

Prosjektet ligger på tomten til ”Videoen”.

Bebyggelsen vil bli plassert langs ”gateløpet”. På gateplan vil det kunne bli kontorer og forretninger. I etasjene over bygges leiligheter. Disse vil få variert størrelse for å kunne passe til de ulike kundenes ønsker og behov. Området er solrikt og bebyggelsen vil bli orientert slik at altaner, terrasser og uteplasser får mest mulig sol.

Parkering planlegges i hovedsak plassert under bakken. Det blir bygget heiser til etasjene over.

Reguleringsplanen utarbeides av Og Arkitekter AS.

Boligene blir liggende svært sentralt i Indre Arna. Det blir kort veg til dagligvarebutikker og til servicetilbud som tannlege, lege, frisør m.m. Fra tomten ser vi rett ned på Øyrane Torg, det er med andre ord kort veg ned dit både til fots og med bil.

Området ligger gunstig til med tanke på offentlig kommunikasjon. Det er busstopp like ved og det er gangavstand til jernbanestasjonen.

Dette prosjektet skal bli et spennende og flott prosjekt som det skal være attraktivt å bo i.