Knarvik BBB2

Tomten ligger sentralt til i Knarvik. Det er kort veg til både senterfunksjoner nord for tomten og til sjøen i sør.

Vi arbeider for tiden med regulering av tomten og reguleringsplanen er sendt til første gangs behandling i Alver kommune.
Det er planlagt et prosjekt med rundt 30 leiligheter. Leilighetene varierer i form og størrelse. Vi tror vi vil kunne tilby noe for enhver smak når prosjektet legges ut for salg. Adkomsten for gående til bygget er planlagt fra Kvassnesvegen på baksiden av bygget. Det medfører nesten flat veg fram til nærmeste dagligvarebutikk. Biladkomst til garasje er lagt til framsiden av prosjektet. Vi legger opp til elbillading for en p-plass per leilighet. Fra garasjen blir det heis opp til alle etasjene i bygningen. Det blir felles uteanlegg foran og langs vestsiden av bygningene.
Leilighetene blir moderne utformet og utstyrt. Samfunnet etterspør miljøvennlige boliger. Vi vil legge vekt på dette i videre planlegging.
Vi kan per i dag ikke si hvor lang tid det vil ta før prosjektet legges ut for salg. Reguleringsplanen må først bli godkjent. Deretter følger søknad om rammetillatelse og planlegging for oppstart. I den samme perioden vil det bli salgsstart. Vi antar per i gang at salget kan starte rundt årsskiftet 2021-2022. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller dersom du vil stå på en interessentliste.