Michelsens Terrasse

Michelsens Terrasse er et prosjekt som utvikles i samarbeid mellom Lab Eiendom og Erstad & Lekven Utbygging AS. Vi har kjøpt en eiendom som ligger langs Statsminister Michelsens veg på Paradis. Vi planlegger å rive eksisterende boliger på eiendommen og erstatte disse med ny bebyggelse. Byarkitekten gav oss gode tilbakemeldinger og heier på prosjektet.

Reguleringsplan er sendt inn til første gangs behandling. Vi ser for oss tidligst mulige byggestart for prosjektet rundt årsskiftet 2021-22.
Prosjektet vil inneholde rundt 28-30 leiligheter. Nærmest veien blir det en lav frontbygning, så følger et atrium og deretter bakbygningen som er tilpasset terrengformen bak. De to bygningene bindes sammen i nord. Foran, mellom og gjennom bygningskroppene slynger det seg fram en vei opp til toppen bygningsmassen. Utformingen av bygningen medfører at mange leiligheter kan nås fra utsiden via denne veien, men de vil også nås gjennom garasje med adkomst til trapperom og heis. Dette skal være et bygg for deg som ikke vil bo i et stor kompleks med mange like leiligheter. I dette prosjektet legges det opp til variasjon i planløsningene.
Arkitekturen er inspirert av tradisjoner i form og materialvalg på Paradis. Det tradisjonelle med de spisse takene og materialbruken i nærområdet er kombinert med et moderne uttrykk. Det tradisjonelle og det moderne skal få gå hånd i hånd. Prosjektet er tegnet av Forum Arkitekter AS ved Per Hammer. Ard arealplan as er plankonsulent.
Bildet «Snøslottet» er laget av MIR i samarbeid med arkitekt.  Det viser prosjektet sett fra veien ved skolen i retning mot Paradis sentrum. Vi kommer med mer informasjon når vi har kommet til neste fase i planleggingen.