KnaZen - Om prosjektet

På reguleringsfelt B6 har vi bygget to punkthus med leiligheter og fem rekkehus.

Punkthus 1 (PH1) og Punkthus 2 (PH2) har samlet 35 leiligheter, 17 leiligheter i PH1 og 18 leiligheter i PH2.

Begge punkthusene er på 4 etasjer pluss felles garasje med parkeringsplasser og sportsboder i underetasjen. Leilighetene kan nås via heis eller trapp direkte fra garasje eller inngangsparti på plan 1.

Erstad & Lekven Utbygging AS selger ferdige leiligheter.
For nærmere informasjon, se Kontakt.

 

Utomhusanlegg

Utomhusanlegget består av et fellesanlegg med bl.a. lekeplass og en stor felles parkeringsplass. Dette eies i fellesskap av Sameiet KnaZen og Sameiet Lonshaugen. Utover dette er det opparbeidet fellesanlegg rundt punkhusene og rekkehusene som tilhører Sameiet KnaZen.
 

Om navnet på prosjektet

I Erstad & Lekven Utbygging AS er det blitt en tradisjon å gi prosjektene navn som har tre pluss tre bokstaver.

Vi ville gjerne ha med noe som ledet tankene mot stedsnavnet Knarvik og sto igjen med Kna. Vi har knadd prosjektet mange ganger før det kom på plass, så det å kna forteller også litt om prosessen.

Vi hengte deretter på ordet Zen. Et ord for ro og fred. Leser vi ordet «knasen» får vi assosiasjoner til grei og morsom. Det kan være en god beskrivelse på de som skal flytte inn, alle liker å få en knasen nabo.

 

KnaZen - Arkitektur

Bygningene er tegnet av Forum Arkitekter AS. Det er lagt vekt på moderne arkitektur med et fremtidsrettet preg. Et hovedmål har vært å tegne effektive leilighetsplaner med lite romtap.
 

Et unikt prosjekt

Dette prosjektet er nyutviklet for tomten i Langheiane. Du vil ikke finne det samme noen steder.

Noen vil bo i store leiligheter, noen trenger middels stor plass og andre vil bo i en kompakt leilighet.

Vi har laget et prosjekt med en leilighetsmiks som vil kunne oppfylle alle disse gruppene sine krav og ønsker.
 

Om plantegningene

Det er laget detaljerte plantegninger for alle leilighetene, men det kan være gjort tilpasninger under bygging som ikke fremgår av tegningene. Som eksempel kan nevnes nødvendige tilpasninger for kanalsjakter, søyler, dragerhøyder og lignende. Skap for tekniske installasjoner vil også kreve plass, spesielt er aggregatet for balansert ventilasjon plasskrevende.

Du kan se og laste ned tegninger av ledige leiligheter ved å gå til Velg bolig og velge Punkthus 1 eller Punkthus 2.

 

Visualisering

Visualiserte bilder gir tilnærmet korrekt bilde av bygningene sin form og beliggenhet. 

Kjøper oppfordres til å besiktige boligene.

 

KnaZen - Beliggenhet

Prosjektet ligger i reguleringsområdet «Knarvik Aust» og har adresse
Langheiane 77 - 89, 5914 Isdalstø.

Kjøreanvisning:
Kjør på E39 østover forbi Knarvik senter, ta til venstre inn i Lonsvegen, sving til høyre i Langheiane.

  

KnaZen - Eierform

Hver leilighet er en selveiende seksjon, inkludert egen garasjeplass og egen sportsbod.

I tillegg eier alle seksjonseiere en andel i fellesarealer og uteanlegg.

Dette gir alle bruksrett til utvendige og innvendige fellesarealer samt ansvar for vedlikehold av disse.