Erstad & Lekven Utbygging AS

Erstad & Lekven Utbygging AS utvikler og selger boliger på egne tomter. Godt samarbeid, først mellom arkitekter og ingeniører som planlegger prosjektene og deretter med de som utfører det praktiske arbeidet, vil gi det beste resultatet. 

Vi vil bygge boligprosjekter som har det lille ekstra som gjør at de skiller seg ut fra mengden. God beliggenhet er viktig, enten det bygges i sentrale byområder eller i bydelsentra eller mindre kommuner. Derfor er vi alltid på leting etter gode tomter.

Kravene til en god bolig vil være forskjellig fra person til person og variere med livets faser. Boligbehov og krav til boligstandard vil endres i tråd med samfunnsutviklingen, markedet og den enkeltes krav.
Vi legger vekt på mer enn det som framgår av selve leilighetsplanene. Eksempel på dette er ferdig opparbeidete utomhusarealer, store private utearealer, ferdig utvendig bygg med vedlikeholdsvennlige løsninger, solide bærekonstruksjoner, gode fellesarealer, heis og garasjeanlegg.