Montana Terrasse

Består av 62 eldreleiligheter med husbankstandard.

Bygningen har heis og garasjeanlegg.

Beliggenheten er blant byens beste, dette er nok en medvirkende årsak til de lange ventelistene for å få kjøpt leiligheter som måtte bli ledige.