Ravnanger Bo- og Omsorgssenter

Ravnanger Bo og Omsorgssenter er bygget på Ravnanger for Askøy kommune. Senteret inneholder 32 omsorgsboliger, omsorgsbase for den hjemmebaserte omsorgstjenesten i området, 20 sykehjemsplasser, helsestasjon og andre servicearealer knyttet til driften.

Askøy kommune kjøpte boligene v/overtakelse.Erstad & Lekven Utbygging AS har vært utbygger for omsorgsboligene og totalentreprenør for omsorgssenteret.

Avtale om utbygging ble inngått i juni 2001 med byggestart omgående samme år.