Troldhaugveien 30-36

Vi har her bygget et prosjekt med 7 nye boligenheter av varierende størrelse.

Samtidig har vi gjennom planleggingen sørget for å bevare det vakre, gamle huset som sto der fra før.
Ved videresalg er det oppnådd vesentlig verdiøkning.