Elvahaugane

Nytt prosjekt. Planarbeidet er i full gang.

Det planlegges å bygge et boligprosjekt med rundt 20 boenheter i rekkehusbebyggelse på tomten.
Det legges opp til byggestart i 2023.